Dokumenty do pobrania

Regulamin korzystania z miejsc postojowych płatnych | REGULAMIN-miejsca-postojowe.pdf

Deklaracja wyboru lekarza POZ | deklaracja_lekarz_POZ.docx

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ | deklaracja_pielegniarka_POZ.docx

Deklaracja wyboru położnej POZ | deklaracja_polozna_POZ.docx

Deklaracje lekarz + pielęgniarka + położne | deklaracja_lekarz pielęgniarka położna wszystko.docx

Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej | upowaznienie-do-dokumentacji-1.doc

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej | wniosek-o-ksero-kartoteki-7.06.2016-1.doc

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (składane przez opiekuna) | oswiadczenie-ubezpieczenie-opiekuna.pdf

Oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej | oswiadczenie-ubezpieczenie.pdf