Programy profilaktyczne

Program profilaktyki gruźlicy

Informacje o programie

Gruźlica jest chorobą zakaźną - wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe - przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne. Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
które charakteryzuje przynajmniej jedna z cech: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.
W programie mogą wziąć udział świadczeniobiorcy, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegali badaniom ankietowym pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Gdzie można wykonać badania?

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, po wcześniejszym umówieniu się z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.
Skierowanie nie jest potrzebne.

Osoba, u której zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę, po konsultacji z lekarzem POZ, na którego liście świadczeniobiorców się znajduje - zostanie skierowana do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Informacje o programie

Kto może skorzystać z programu?

Osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

 

Gdzie można wykonać badania?

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Dzięki realizacji programu chcemy pokazać kobietom, jak ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić je do wykonywania mammografii. Chcemy również zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki pierwotnej np. właściwa dieta, zachowana aktywność fizyczna i inne działania pozwalające zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi. Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, gdy możliwa jest jej skuteczne leczenie.
Naszym głównym celem jest zmniejszenie liczby kobiet, które umierają na raka piersi.

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do kobiet wieku 45–74 lat, które są najbardziej zagrożone zachorowaniem na raka piersi.

Jak często można robić badania

Możesz zrobić mammografię, jeśli nie robiłaś jej w ciągu ostatnich dwóch lat.

Uwaga: możesz otrzymać wskazanie do zrobienia ponownej mammografii po roku, jeśli występują u ciebie czynniki ryzyka, takie jak rak piersi wśród najbliższych członków rodziny. Czytaj więcej w sekcji „Co zwiększa ryzyko zachorowania”.

 Ile zapłacisz za badania

Możesz zrobić badanie w ramach programu bezpłatnie, jeśli jesteś uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kiedy powinnaś zrobić badanie – niepokojące objawy

Powinny cię zaniepokoić wszelkie zmiany w piersiach, których wcześniej nie wykryłaś. Skonsultuj się ze specjalistą, jeśli zauważyłaś:

 • zmianę wielkości i kształtu piersi, która nie ustąpiła po miesiączce,
 • guzki lub zgrubienia wyczuwalne w piersi lub pod pachą,
 • zmianę koloru skóry piersi,
 • wciąganie skóry piersi,
 • pomarszczenie lub łuszczenie skóry piersi,
 • zmiany w obrębie brodawki piersi.

Co zwiększa ryzyko zachorowania

Ryzyko choroby zwiększają:

 • wiek – najwięcej zachorowań występuje u kobiet po 50 roku życia,
 • obciążenie genetyczne – choroby w najbliższej rodzinie,
 • czynnik hormonalny, np. wczesny wiek pierwszej miesiączki lub późna menopauza,
 • wieloletnie przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej,
 • niewłaściwa dieta oraz otyłość,
 • niedostateczna aktywność fizyczna,
 • częste spożywanie alkoholu,
 • wcześniejsze choroby piersi.

Na czym polega mammografia

Mammografia jest badaniem, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi.

Niektóre kobiety odczuwają krótko trwające uczucie dyskomfortu związane z koniecznością ucisku piersi podczas badania. Ucisk jest konieczny, żeby uzyskać odpowiednią wiarygodność badania.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii. To bezpieczne i bezbolesne badanie, które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci tego nowotworu, ale także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do jego powstania. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy znacznie zwiększa szanse na pełne wyleczenie.

Kto może skorzystać z programu?

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego

Badania w ramach programu

W ramach programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenie niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę.

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badanie można wykonać w gabinetach ginekologicznych ul. Szylinga 1 i ul. Solna 21 tel.: 61 307 17 47