Help Desk POMOC

Szanowni Państwo
W Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu, obowiązuje elektroniczny system zgłaszania problemów i usterek w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, zgłoszenia składane w innej formie nie będą realizowane poza wyjątkowymi okolicznościami. Na podany adres e-mail przyjdzie odpowiedź na zgłoszenie.

* - pola wymagane, wskazówki dostępne po aktywowaniu pola!!! UWAGA !!! Jeżeli nie masz e-maila wpisz test@wspl.poznan.pl

bez myślników i odstępów, przykład: 500456789