Kariera – Oferty pracy Oferty pracy

Praca dla pielęgniarki

 

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub
Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
psychiatrycznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Preferowane kwalifikacje

  • Pielęgniarka Psychiatryczna
 

Praca dla Lekarza Pulmunologa

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza Pulmonologa umowę kontraktu. Kontakt 728 882 892

Wymagane kwalifikacje

  • Uprawnienia do prowadzenia listy aktywnej

Praca dla lekarza medycyny pracy

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza medycyny pracy. Kontakt 728 882 892


Praca dla lekarza okulisty

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza okulisty. Kontakt 728 882 892

Praca dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

WSPL SPZOZ zatrudni lekarzy POZ do placówek przy ul. Szylinga i Solnej w Poznaniu. Kontakt 728 882 892

DYREKTOR
WSPL SP ZOZ  W POZNANIU

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko:
DYREKTOR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POZNANIU
ADRES PRZYCHODNI
ul. Solna 21
61-736 Poznań

 

Ogłoszenie konkurs na stanowisko Dyrektora


Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji

    * - pola wymagane, wskazówki dostępne po aktywowaniu pola

    Przykład: jankowalski@mail.com

    bez myślników i odstępów, przykład: 500456789