Kariera – Oferty pracy Oferty pracy

Praca - ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

DYREKTOR WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SPZOZ w Poznaniu
ogłasza konkurs na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W Poznaniu

OGŁOSZENIE ZASTĘPCA

WSPL Poznań Informacja ekonomiczna 2023

WSPL Poznań, Regulamin organizacyjny

WSPL Poznań, Statut

Informacja KRK

Ogłoszenie Z-ca kierownika ds lecznictwa-korekta

Praca dla pielęgniarki

 

Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
lub
Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
psychiatrycznego lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Preferowane kwalifikacje

  • Pielęgniarka Psychiatryczna
 

Praca dla Lekarza Pulmonologa

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza Pulmonologa umowę kontraktu. Kontakt 728 882 892

Wymagane kwalifikacje

  • Uprawnienia do prowadzenia listy aktywnej

Praca dla lekarza medycyny pracy

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza medycyny pracy. Kontakt 728 882 892


Praca dla lekarza okulisty

 

WSPL SPZOZ zatrudni lekarza okulisty. Kontakt 728 882 892

Praca dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

WSPL SPZOZ zatrudni lekarzy POZ do placówek przy ul. Szylinga, Solnej i Głuszyna w Poznaniu. Kontakt 728 882 892

Lekarz kardiolog

Wymagania – specjalizacja

Forma zatrudnienia – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce wykonywanej pracy: WSPL SPZOZ Poznań, ul. Solna 21.

Lekarz pulmonolog

Wymagania – specjalizacja

Forma zatrudnienia – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce wykonywanej pracy: WSPL SPZOZ Poznań, ul. Szylinga 1.

 

Lekarz psychiatra

Wymagania – specjalizacja

Forma zatrudnienia – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Miejsce wykonywanej pracy: WSPL SPZOZ Poznań, ul. Szylinga 1.

Praca dla pielęgniarki

WSPL zatrudni pielęgniarki:  Lokalizacja: Szylinga 1    1 etat pielęgniarka z uprawnieniami epidemiologicznymi    1 etat pielęgniarka POZPreferowane ukończony kurs EKG i szczepień.lokalizacja Solna 21    1 etat - pielęgniarka POZPreferowane ukończony kurs EKG i szczepień.


Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji

    * - pola wymagane, wskazówki dostępne po aktywowaniu pola

    Przykład: jankowalski@mail.com

    bez myślników i odstępów, przykład: 500456789