Telefony

Główny księgowy
261 57 20 19

Kasa 
261 57 74 68

Pielęgniarka naczelna
261 57 7347

Kadry
261 57 72 90

Rozliczenia z NFZ
261 57 42 34