Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych Dyrekcja zwraca się z prośbą, aby zapoznać się z informacjami o PPK dostępnymi poniżej oraz na stronie www.mojeppk.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 267 572 019 wt-pt 14.00-15.00