Transport medyczny

Transport realizowany jest zgodnie z zaleceniami NFZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
  • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
  • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.”

TRANSPORT MEDYCZNY PROSIMY UMAWIAĆ OSOBIŚCIE W REJESTRACJI POZ ul. Szylinga 1 Poznań BEZPOŚREDNIO PO OTRZYMANIU ZLECENIA NA PRZEWÓZ.

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ lub w wyjątkowych przypadkach lekarz specjalista świadczący usługi w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej