Sprawy Finansowe

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ za 2019

Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Poznaniu .