Objęcie obowiązków Dyrektora WSPL SP ZOZ w Poznaniu

1 sierpnia 2023 roku w siedzibie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu w obecności pani dr Aurelii Ostrowskiej – Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia i pracowników przychodni, odbyła się uroczystość zmiany na stanowisku Dyrektora. Obowiązki na tym stanowisku objęła pani mgr Anna Zielińska.