PODZIĘKOWANIE

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Dyrektor Biura w Poznaniu MCKB   Sp. z o.o. ul. Rogowska 3 z Łodzi Pan Waldemar Pernak podarował sprzęt ochrony osobistej dla personelu medycznego WSPL SP ZOZ w Poznaniu, oraz środki dezynfekcyjne.

Serdecznie dziękuję za wsparcie naszej działalności leczniczej i przekazanie sprzętu ochrony osobistej dla personelu medycznego naszej placówki.

  Dyrektor lek. Zdzisław Olejniczak

Na zdjęciu: Dyrektor Waldemar Pernak, Dyrektor i z-ca dyrektora WSPL- Zdzisław Olejniczak, Konrad Maćkowiak.