Adres

Pełna nazwa:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

Nazwa skrócona:
WSPL SP ZOZ w Poznaniu

Adres:
ul. Solna 21,
61-736 Poznań

NIP: 778-13-43-849
REGON: 631259672
KRS: 0000005572