Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) u świadczeniodawcy objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.