39/18 Dostawa i montaż systemu parkingowego

Poznań 27 września 2018

Ogłoszenie – Zapytanie  Ofertowe

ZAMAWIAJĄCY

 1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,
 2. Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,
 3. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 4. NIP: 778-13-43-849
 5. REGON: 631259672
 6. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 7. Strona internetowa: wspl.info.pl
 8. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: pub@wspl.poznan.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego systemu parkingowego oraz demontaż starego systemu parkingowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych plikach.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może być przesłana na adres:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

A. Szylinga 1

60-787 Poznań

do dnia 10 października 2018 r. do godz. 10:00.

 1. Ofertę można złożyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej: zam.pub@wspl.poznan.pl
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.wspl.info.pl

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela pod numerem telefonu 261 574 201/261 574 331 oraz adresem email: zam.pub@wspl.poznan.pl

ZAŁĄCZNIKI

ogoszenie-system-parkingowy

39-system-parkingowy

39_18-wyjanienia-terci-iwz

39_18-protok-z-otwarcia-ofert

39_18-wspl-pozna-zawiadomienie-o-wynikach-konkursu-system-parkingowy