10/23 stała konserwacja wind

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Solna 21

61-736 Poznań

Zapytanie  Ofertowe którego przedmiotem jest

prowadzenie stałej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchowe urządzeń, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego. /łącznie z usługą pogotowia dźwigowego/ urządzeń dźwigowych /dźwig osobowy nr. fabr. W-012/2013 i dźwig osobowy nr. fabr. 032/2009/ zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. Szylinga1.

 1. ZAMAWIAJĄCY
 2. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań,
 3. Adres do korespondencji: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. A. Szylinga 1 60-782 Poznań,
 4. Konto bankowe: BGK 97 1130 1088 0001 3137 0720 0003
 5. NIP: 778-13-43-849
 6. REGON: 631259672
 7. KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu nr 0000005572
 8. Strona internetowa: wspl.info.pl
 9. E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: pub@wspl.info.pl   
 10. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 11. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia stałej konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno – ruchowe urządzeń, instrukcją konserwacji oraz warunkami technicznymi Urzędu Dozoru Technicznego. /łącznie z usługą pogotowia dźwigowego/ urządzeń dźwigowych /dźwig osobowy nr. fabr. W-012/2013 i dźwig osobowy nr. fabr. 032/2009/ zainstalowanych w budynku Zamawiającego przy ul. Szylinga1.
 12. Szczegółowy określone są w umowie załacznik do zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 48 miesięcy od podpisania umowy

Załączniki:

10 – KONSERWACJA WINDY

Załacznik druk oferty zmiana Załacznik druk oferty- zmana

Załacznik druk oferty- zmana

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty