3_17 Ogłoszenie nr 52528 – 2017 z dnia 2017-03-27 modernizacja przychodni

Ogłoszenie w załączeniu.

Załączniki:

PORADNIE br elektr wersja elektron ZAM

3_17 Ogloszenie nr 52528 – 2017 z dnia 2017-03-27 r modernizacja przychodni

PBW Poradnie Br bud wersja elektron ZAM

PBW Poradnie Br sanit wersja elektron ZAM

przedmiar robot Poradnie komplet ZAM

Zasilanie rezerwowe

3 – MODERNIZACJA PORADNIE STOM

STWiORB Stomatologia + Psychologia + zasilanie_rezerw ZAM

3_17 Wyjasnienia tresci siwz

3_17 Wyjasnienia tresci siwz 2

przykladowe karty katalogowe LED

Dokumentacja multisplitow klimatyzacji-zmiana

3_17 PROTOKOL z otwarcia ofert

3_ 17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – modernizacja gabinety