30_17 Ogłoszenie nr 577918-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. – informatyzacja

Dokumentacja w załączeniu

30_17 Ogloszenie nr 577918-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. – informatyzacja

30 – DOSTAWA SPRZETU INFORMATYCZNEGO

30_17 Wyjasnienia tresci siwz – informatyka

30_17 Wyjasnienia tresci siwz – informatyka2

30_17 Wyjasnienia tresci siwz – informatyka3

30_17 PROTOKOL z otwarcia ofert

30_17 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dostawa oprogramowania i sprzetu informatycznego