26_17 Ogłoszenie nr 538873-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. dostawa materiałów stomatologicznych

Ogłoszenie nr 538873-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 26/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie w załączeniu

26_17 Ogloszenie nr 538873-N-2017 z dnia 2017-06-26 r. dostawa materialow stomatologicznych

26_17OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

26 – MATERIALY STOMATOLOGICZNE

26_17 wyjasnienia tresci siwz dostawa mat. stomat

Zmiana Zalacznik PROTOKOL z otwarcia ofert (2)

26_17 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – stomatologia