25_17 Ogłoszenie nr 554900-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. wdrożenie oprogramowania

ogłoszenie i siwz w złącznikach

25_17 Ogloszenie nr 554900-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. wdrozenie oprogramowania

25 – DOSTAWA OPROGRAMOWANIA

ZSZJM opis przedmiotu zamowienia – specyfikacja techniczna zalacznik 2

Ogloszenie o zmianie ogloszenia – Ogloszenie nr 500005503-N-2017 z dnia 27-07-2017 r. oprogramowanie

25_17 Wyjasnienia tresci siwz – dostawa oprogramowania

25_17 Wyjasnienia tresci siwz – dostawa oprogramowania2

25_17 Wyjasnienia tresci siwz – dostawa oprogramowania3

25_17 Wyjasnienia tresci siwz – dostawa oprogramowania4

25_17 Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2 – Ogloszenie nr 500005724-N-2017 z dnia 28-07-2017 r. oprogramowanie

25_17 Wyjasnienia tresci siwz – dostawa oprogramowania5

25_17 PROTOKOL z otwarcia ofert

25_17 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – dostawa oprogramowania