15_17 Ogłoszenie nr 574173-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. – sprzątanie

siwz i warunki w załączeniu

15_17 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – sprzatanie

15_17 Ogloszenie nr 574173-N-2017 z dnia 2017-08-18 r. – sprzatanie

SIWZ

Zalacznik nr 2 Szczegolowe warunki sprzatania

Zalacznik nr 1 – wzor umowy sprzatania

15 – SPRZATANIE

15_17 Wyjasnienia tresci siwz – sprzatanie

15_17 Wyjasnienia tresci siwz 3 – sprzatanie

15_17 PROTOKOL z otwarcia ofert – sprzątanie