INFORMACJA DLA PACJENTÓW POZ  PRZY ULICY  SOLNEJ 21

Z powodu nieobecności  lekarza POZ dr JUNICZAK w przychodni  przy  ulicy Solnej 21, w sierpniu we wtorki i czwartki w godzinach  8.30 – 12.00 będzie przyjmował dr Artur Machowiak.